Tänavahoki reeglid

Reeglite tõlgendamisel lähtutakse Eesti Saalihoki Liidu kehtestatud reeglitest ja tõlgendustest.

1. Mõlemast meeskonnast on korraga väljakul 3 mängijat, väravavahte pole. Edasi-tagasi vahetusi võib teha piiramatult.

2. Mänguaeg on 1x12 minutit.

3. Mänguväljak on piiratud 50 cm kõrguse (saalihoki)poordiga. Soovituslikud väljaku mõõtmed on 10x20 meetrit, kuid väljaku suurus võib mängukoha eripärast tingituna muutuda.

4. Väljakumängija mänguvahend on saalihokikepp. Mängupallina kasutatakse saalihoki­palli.

5. Väravana kasutatakse minisaalihokiväravat, soovitavalt mõõtmetega 60 x 40 cm (laius x kõrgus).

6. Värava ees on poolkaarekujuline väravaala, mille raadius on 1,5 meetrit.

7. Mängija ei tohi puudutada väravaala ühegi kehaosaga. Lubatud on väravaalast üle astumine ja hüppamine. Kepiga võib alas mängida.

8. Kui väravaala reegleid rikub ründav meeskond, määratakse vabalöök. Kui väravaala reegleid rikub kaitsev meeskond, määratakse karistuslöök.

9. Karistuslöök sooritatakse väljaku keskpunktist otse tühja väravasse.

10. Värav loeb, kui pall tervikuna ületab väravajoone eestpoolt. Ründav mängija võib värava lüüa ainult kepiga.

11. Värava saavutamise järel paneb peale kohtuniku märguannet palli mängu vastas­meeskond oma väljakupoolelt. Palli ei või lüüa otse väravasse. Mängu alguses toimub lahtilöök keskpunktist.

12. Kui pall lüüakse väljakult ära, määratakse vastasmeeskonna kasuks sisselöök. Sisse­löök sooritatakse umbes 1 meetri kauguselt poordist, väljaku otstes asuvad lahti­löögipunktid nurkades.

13. Vabalöögist ja sisselöögist võib pall minna otse väravasse.

14. Palli tohib jalaga mängida ainult ühe korra järjest.

15. Palli ei tohi peatada käe või peaga.

16. Mängija ei tohi mängukeppi tõsta puusatasemest kõrgemale. Palli ei tohi mängida mängukepi või jalaga põlvest kõrgemal.

17. Mängukepiga võib mängida ainult palli. Keelatud on mängukepiga vastase mängukepi löömine, surumine, kinnihoidmine või tõstmine ning mängukepi või jala asetamine vastase jalgade vahele.

18. Vastase kukutamine, kinnihoidmine, lükkamine ja takistamine on keelatud.

19. Ilma mängukepita mängimine on keelatud.

20. Maast mängimine on keelatud (= istudes, lamades, mõlemad põlved või üks käsi maas).

21. Palliga mängija ei tohi liikuda selg ees vastasele otsa.

22. Vabalöögi ja karistuslöögi tingivad järgmised reeglite rikkumised:

(* tärniga märgitud rikkumistele järgneb karistuslöök, kui reeglite vastu eksitakse tahtlikult või korduvalt)

 kui mängija tõstab või surub vastase mängukeppi *

 kui mängija kepp tõuseb enne või peale lööki puusast kõrgemale *

 kui mängija mängib või üritab mängida palli mängukepi või jalaga põlvest kõrgemal *

 kui väljakumängija mängib palli hüppel

 tahtlik käega või peaga mängimine

 tahtlik vastase mängukepi löömine *

 maast mängimine

 vastase kukutamine, kinnihoidmine, lükkamine ja takistamine *

 jalaga söötmine

 katkise mängukepiga mängimine

 liiga palju mängijaid väljakul *

 kui mängija viskab mängukepi väljakule või vastase suunas *

 kui mängija ei liigu peale vabalöögi või lahtilöögi määramist pallist 3 meetri kaugusele

 kui mängija mängib vastasmängijate suhtes ohtlikult *

Karistuslöök määratakse ka siis, kui väravalöömise situatsioonis rikutakse reegleid eesmärgiga väravalöömist takistada.

23. Ebasportliku ja korduva/sihiliku agressiivse käitumise eest määratakse karistusvise ja mängukaristus ning halvimal juhul järgneb turniirilt eemaldamine.

24. Meeskondade paremusjärjestuse (ühel etapil) määravad kogutud punktid (võit – 3 punkti, viik – 1 punkt, kaotus – 0 punkti). Võrdsete punktide korral arvestatakse meeskondade paremusjärjestuse määramisel järgmist:

1) omavahelistes mängudes saavutatud punktid,

2) omavaheliste mängude väravate vahe,

3) omavahelistes mängudes löödud väravate arv,

4) üldine väravate vahe,

5) üldine löödud väravate arv,

6) loos.

25. FAIR PLAY!

Sparta
Kaubamajakas Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Mamma Hartwall Jaffa Fazer